การซื้อขายเครื่องมือทางการเงินมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากความผันผวนของมูลค่าและราคา คุณอาจเกิดการขาดทุนจำนวนมากกว่าเงินลงทุนอย่างรวดเร็ว ซึ่งการลงทุนในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงการลงทุนในอนาคต โปรดทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงของการซื้อขายเครื่องมือทางการเงินก่อนที่จะเริ่มต้นธุรกรรมใดๆ โปรดอ่านข้อตกลงของลูกค้าและการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม.

สามประเภท

ในกระบวนการทางเศรษฐกิจ Doo Prime ทำงานเคียงเคียงกับทุกสาขาอาชีพและมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทระหว่างประเทศที่มีความรับผิดชอบ

กลยุทธ์การดำเนินงาน

Doo Prime มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการเงิน ปฏิบัติตามข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานความประพฤติ เพื่อที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมสำหรับบริษัทต่างประเทศ

นโยบายการวางแผน

เป้าหมายและกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ Doo Prime นั้นสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม และยังคงสถานะการเป็นโบรคเกอร์ซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ตชั้นนำระดับสากล

เรียนรู้เพิ่มเติม

การสื่อสารของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในบางครั้ง การแลกเปลี่ยนเชิงลึกกับกลุ่มผู้มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ความไว้วางใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน จะช่วยให้การนำกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรไปปฏิบัติในระยะยาว

เรียนรู้เพิ่มเติม

โครงสร้างการกำกับดูแล

Doo Prime มีการกำกับดูแลความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างสมบูรณ์ ภายใต้การกำกับดูแลและการส่งเสริมของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะมีการดำเนินการโดยเพื่อนร่วมงานในแผนกต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าความรับผิดชอบต่อสังคมได้รับการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

เรียนรู้เพิ่มเติม

การประเมินสาระสำคัญ

มีการทบทวนกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สำคัญที่สุด และปรับปรุงหลังจากการประเมินในเชิงลึก ซึ่งจะส่งผลอย่างมากต่อบริษัทและสังคม

เรียนรู้เพิ่มเติม

รอยเท้าความรับผิดชอบต่อสังคม

Loading RSS Feed
ดูเพิ่มเติม
MetaTrader 4 แพลตฟอร์มสำหรับนักลงทุนยุคใหม่

Doo Prime ช่วยให้คุณลงทุนในหลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส Forex โลหะมีค่า สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนีหุ้น ได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายดายในบัญชีเดียว ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินกว่า 10,000 รายการ พร้อมโอกาสที่มากกว่าในการลงทุนด้วยการเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ 6 แห่งทั่วโลกอย่างง่ายดาย

ผลิตภัณฑ์การเงิน

10,000+

ลูกค้าทั่วโลก

200,000+